2014. december 12., péntek

Java SE 8 - Funkcionális interfészek

Miután megismerkedtünk a Lambda kifejezésekkel, folytassuk az utunkat a funkcionális interfészekkel amiknek a jellemzője, hogy csak egyetlen egy absztrakt metódussal rendelkeznek és a Lambda kifejezések típusát fogják majd meghatározni. A metódus neve bármi lehet, a lényeg hogy a szignatúrája kompatibilis legyen a Lambda kifejezéssel. Funkcionális interfészekkel már korábban is találkozhattunk a Java nyelvben (Runnable, Callable, Comparator), azonban a JDK8-at is kiegészítették jó pár generikus funkcionális interfésszel:
// Predicate<T>
Predicate<Integer> p = x -> x > 5;
System.out.println(p.test(10)); //true

// Consumer<T>
Consumer<Integer> c = i -> System.out.println(i);
c.accept(111); //111

// Function<T,R>
Function<Integer, String> f = i -> i > 10 ? "OK" : "NOT OK";
System.out.println(f.apply(100)); //OK

// Supplier<T>
Supplier<Integer> s = () -> 66;
System.out.println(s.get()); //66

// UnaryOperator<T>
// return használatakor a {}-t ki kell tenni 
UnaryOperator<Boolean> u = (bool) -> {return !bool;};
System.out.println(u.apply(false)); //true

// BinaryOperator<T>
BinaryOperator<Double> b = (Double d1, Double d2) -> d1 + d2;
System.out.println(b.apply(11d, 22d)); //33.0
A fenti kódrészleten látható Predicate funkcionális interfész egyetlen egy absztrakt metódust tartalmaz (test()), ami paraméterként Integer típust vár és a visszatérési értéke boolean. Érdemes megemlíteni, hogy a paraméter típusát nem kötelező definiálni, mivel a Type Inference feature segítségével a java compiler ezt képes kikövetkeztetni.

A beépített funkcionális interfészek mellett akár sajátot is létrehozhatunk és opcionálisan elláthatjuk a @FunctionalInterface annotációval, így a fordító azonnal szól ha esetleg több absztrakt metódust is defniáltunk volna az interface-ben.

A folytatásban a Stream API következik.

2014. december 1., hétfő

Java SE 8 - Lambda kifejezések

A Java SE 7 újdonságai után haladjunk a korral és nézzük meg a Java SE 8 leginkább várt feature-ét, a Lambda kifejezéseket. A Lambda kifejezések és a hozzá kapcsolódó újítások (Stream API, funkcionális interfészek, alapértelmezett metódusok, metódus referenciák) azért is jelentősek, mivel a Java SE 5 verzióban megjelent generikusok és annotációk óta nem volt ilyen nagy változás, ami ennyire átalakította volna a Java nyelv használatát. A lambda kifejezésekkel tisztább, sokkal kifejezőbb és így karbantarthatóbb kódot írhatunk valamint már nyelvi szinten is kihasználhatjuk a több processzoros gépek párhuzamos feldolgozási képességeit. De mik is azok a lambda kifejezések?

A lambda kifejezések olyan névtelen metódusok, amiket ott írunk meg ahol ténylegesen használunk. Egy remek példa erre az anonim osztályokkal megvalósított Swing-es eseménykezelők átírása lambda kifejezések használatával:
Button btn = new Button();

//anonymous inner class
btn.addActionListener(new ActionListener() {
 public void actionPerformed(ActionEvent event) {
  System.out.println("print");
 }
});

//lambda expression
btn.addActionListener(event -> System.out.println("print"));
A lambda kifejezéssel magát a viselkedést, tehát az implementációt adjuk át az addActionListener() metódusnak, nem pedig egy olyan objektumot ami megvalósítja a kívánt interfészt. A fenti példa alapján beazonosítható a Lambda kifejezések szintaktikája, azaz definiáljuk a paramétereket - akár a típus megnevezése nélkül - (event), a nyíl tokent (->) majd az implementációt (System.out.println("print")).

A továbbiakban nézzünk meg néhány mintát a Lambda kifejezésekre. Az első példában egy Comparator-nak adjuk meg az implementációját, majd a 10 és 20 értékre vonatkozólag megjelenítjük az eredményt. A második példa pedig egy argumentum nélküli, több soros implementációval rendelkező Lambda kifejezést mutat.
// sample1
Comparator<Integer> myComparator = (a, b) -> a.compareTo(b) * -1;
System.out.println(myComparator.compare(10, 20));

// sample2
int i = 10;
// i=777; fordítási hiba, mivel az i változó "effectively final"
Runnable r2 = () -> {
 int c = i + 8;
 System.out.println("Adder: " + c);
};
r2.run();
Érdemes megemlíteni, hogy az i változó értékét nem módosíthatjuk annak ellenére, hogy a final módosító nincs kiírva, mivel azt egy lambda kifejezésben is használjuk. (effectively final)

A cikk hamarosan folytatódik, legközelebb a Lambda kifejezésekhez szorosan kapcsolódó funkcionális interfészekről fogok blogolni. Egyébként használja már valaki a Java 8-ast éles fejlesztéshez? :)