2015. április 2., csütörtök

Java SE 8 - Stream API további példák

A Stream API lehetőségeit érdemes minél jobban kihasználni, ha már Java SE 8-on fejlesztünk, ezért a múltkori cikket folytatva nézzünk meg még néhány használati példát.

Az alábbi kód megjeleníti a legtöbb karaktert tartalmazó String-et a listából. Látható, hogy milyen elegánsan használható a Comparator funkcionális interfész comparing() statikus metódusa mivel nem kell mindkét összehasonlítandó objektumot definiálni, csak azt kell meghatározni egy lambda kifejezéssel, hogy miszerint végezzük el az összehasonlítást. A max() hívás visszatérési értéke egy Optional<T> típusú objektum, amitől lekérdezhetjük az eredményt egy get() hívással vagy akár azt is hogy volt-e egyáltalán valamilyen eredmény: isPresent().
List<string> fruitList = 
 Arrays.asList("Alma","BaNÁN","KÖRTE","szILVA","BaracKok","kiwi");

String max=fruitList.stream()
 .max(Comparator.comparing(s -> s.length())).get()

System.out.println(max); //BaracKok
A következő példa a listában található sztringeket összefűzi az első 3 karakterük felhasználásával. A sztringeket 3 karakteres formára leképező map() már ismerős lehet az előző cikkből, azonban van itt egy újdonság is a reduce(). A reduce segítségével a Collection elemeit egy adott értékre redukálhatjuk le, hasonlóan ahogy a korábban bemutatott max() is működik. A példánál maradva, itt a reduce feladata az lesz, hogy a 3 karakteres sztringeket összefűzze egy String-be.
String concat=fruitList.stream().map(s -> s.substring(0, 3))
 .reduce("",(acc,curr) -> acc+curr);

System.out.println(concat); //AlmBaNKÖRszIBarkiw
A végére hagytam a kedvencemet a flatMap metódust, amivel egy listákat tartalmazó lista elemeit a lehető legelegánsabb módon dolgozhatunk fel. A Java 8 előtti időkben ehhez még 2 for ciklust kellett volna használnunk...
List<List<String>> list = new ArrayList<>();
List<String> sList1 = Arrays.asList("aaa", "bbb", "ccc");
List<String> sList2 = Arrays.asList("ddd", "eee", "fff");
List<String> sList3 = Arrays.asList("ggg", "hhh", "iii");  
list.add(sList1);list.add(sList2);list.add(sList3);

// external iteration
for(List<String> ls: list)
 for(String s: ls)
  System.out.println(s);  

// internal iteration
list.stream().flatMap(l->l.stream())
       .forEach(e->System.out.println(e)); 
Hát ennyi lett volna a Stream API, a folytatás hamarosan következik.